Fascinant, provocator, alambicat, frustrant, autoritar, diferit - numai câteva dintre adjectivele care se potrivesc sistemului de drept al Uniunii Europene. Din toate, primul care îmi vine în minte și ultimul care rămâne la sfârșitul unei zile de lucru este fascinant.

luni, 17 ianuarie 2011

CJUE s-a pronunțat prin ordonanță și în cauza C-377/10, Băilă

CJUE respinge ca inadmisibilă încă o cerere preliminară din România referitoare la taxa auto.
Tocmai a fost publicată oficial ordonanța din 6 decembrie 2010 pronunțată în cauza C-377/10, Băilă, prin care CJUE a respins cererea preliminară ca inadmisibilă, constatând că nu există nicio legătură între interpretarea solicitată de instanța de trimitere și obiectul acțiunii principale și nu a mai ajuns astfel la fondul problemei – conformitatea taxei speciale pentru autoturisme cu dispozițiile art. 110 TFUE.
Potrivit art. 92 alin. (1) din Regulamentul de procedură, Curtea se pronunță prin ordonanță motivată când: a) Curtea este în mod vădit necompetentă (adică obiectul întrebărilor nu intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, cu alte cuvinte litigiul este pur intern sau faptele din litigiul principal s-au petrecut înaintea aderării la UE a statului membru căruia îi aparține instanța de trimitere, deci Curtea nu are competență materială să se pronunțe); b) cererea preliminară este în mod vădit inadmisibilă („manifestement irrecevable”).
Cauzele de inadmisibilitate a unei cereri preliminare în interpretare, dezvoltate pe parcursul anilor de către Curtea de Justiție în scopul unei mai bune desfășurări a procedurii preliminare, sunt următoarele:
  • organismul de trimitere nu întrunește criteriile pentru a constitui instanță de trimitere în sensul Art. 267 TFUE;
  • litigiul nu este autentic, ci creat artificial în scopul de a provoca o trimitere preliminară;
  • cererea preliminară nu cuprinde o descriere adecvată a situației de fapt și de drept (motivul de respingere cel mai frecvent, alături de următorul);
  • instanța de trimitere nu explică adecvat de ce îi este necesar răspunsul Curții pentru soluționarea litigiului;
  • întrebările nu sunt pertinente pentru soluționarea litigiului dedus judecății instanței de trimitere sau sunt ipotetice, acesta fiind motivul pentru care CJUE s-a pronunțat prin ordonanță în cauza Băilă.
Astfel, Curtea a reținut că vehiculul supus taxei speciale auto din dosarul respectiv fusese importat de către reclamant din Kuweit. Într-adevăr, din cererea preliminară, disponibilă pe situl CSM, la secțiunea Jurisprudența Uniunii Europene, rezultă că autoturismul, deși fabricat în Marea Britanie, a fost prima oară înmatriculat în Kuweit. Cu alte cuvinte, deși autoturismul a fost fabricat într-un stat membru al UE, a ajuns în România prin import direct dintr-un stat terț. Or, așa cum arată Curtea la pct. 11 din considerentele ordonanței:
11. (…) articolul 110 TFUE nu este aplicabil decât mărfurilor importate din celelalte state membre și, dacă este cazul, mărfurilor originare din state terțe care se află în liberă circulație în statele membre. Respectivul articol este, prin urmare, inaplicabil produselor importate direct din state terțe (Hotărârea din 10 octombrie 1978, Hansen & Balle, 148/77, Rec., p. 1787, punctul 23, Hotărârea din 9 iunie 1992, Simba și alții, C 228/90-C 234/90, C 339/90 și C 353/90, Rec., p. I 3713, punctul 14, precum și Hotărârea din 18 decembrie 1997, Tabouillot, C 284/96, Rec., p. I 7471, punctul 23).
Prin urmare, dispozițiile TFUE referitoare la aplicarea de către statele membre UE a impozitelor interne nu sunt incidente asupra acestui tip de vehicul, importat direct dintr-un stat terț de UE, pentru că el nu se află încă „în liberă circulație” în România. Se va afla în liberă circulație în România și implicit, pe teritoriul UE, odată ce formalitățile, inclusiv taxele de import din Kuweit, sunt îndeplinite. În consecință, problema conformității prevederilor naționale menționate cu art. 110 TFUE nu este pertinentă în cauză, pentru că art. 110 TFUE nu e aplicabil.
Distinct de acest aspect și gândindu-mă la celelalte cereri preliminare pendinte pe rolul CJUE referitoare la taxa auto și la numărul necunoscut de solicitări de trimiteri preliminare pe rolul instanțelor noastre, modul în care au fost formulate întrebările în cauză de către instanța de trimitere este conform cu indicațiile orientative cuprinse în Nota de informare pentru efectuarea trimiterilor preliminare elaborată de CJUE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu