Fascinant, provocator, alambicat, frustrant, autoritar, diferit - numai câteva dintre adjectivele care se potrivesc sistemului de drept al Uniunii Europene. Din toate, primul care îmi vine în minte și ultimul care rămâne la sfârșitul unei zile de lucru este fascinant.

marți, 20 septembrie 2011

Încă trei cereri preliminare din România înregistrate pe rolul CJUE

Cauza C-396/11, Radu este o cerere în interpretare a Deciziei-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare. Deocamdată am numai informații de bază în legătură cu C-434/11,  Corpul Național al Polițiștilor/MAI, IGPR și IPJ Alba și C-462/11, Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște, recent înregistrate pe rolul CJUE. C-434/11 pare a fi un litigiu legat de drepturi salariale, (sper că nu) de-a lungul liniilor din Agafiței.


Cererea de interpretare în Radu trimisă de Curtea de Apel Constanța vizează potențiala ingerință a unor dispoziții referitoare la executarea unui MEA asupra drepturilor fundamentale ale persoanei consacrate de CEDO și noua Cartă a Drepturilor Fundamentale a UE.

Întrebările adresate sunt următoarele:

„1. Dacă normele juridice conţinute de articolul 5 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi articolul 6 combinat cu articolul 48 şi articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin raportare şi la articolul 5 paragraful 3 şi 4, articolul 6 paragraful 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale constituie norme juridice comunitare primare, cuprinse în tratatele constitutive?

2. Acţiunea autorităţii judiciare desemnate din statul de executare a unui mandat european de arestare, constând în privarea de libertate şi predarea forţată, fără acceptul persoanei faţă de care s-a emis un mandat european de arestare (persoana solicitată a fi arestată şi predată), constituie ingerinţe realizate de statul de executare în exerciţiul dreptului (persoanei solicitată a fi arestată şi predată) la libertate individuală, cuprins în dreptul Uniunii potrivit articolului 6 din TUE combinat cu articolul 5 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi potrivit articolului 6 combinat cu articolul 48 şi articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin raportare şi la articolul 5 paragraful 3 şi 4, articolul 6 paragraful 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale?

3. Dacă ingerinţa statului de executare a unui mandat european de arestare, în exerciţiul drepturilor şi garanţiilor cuprinse în articolul 5 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi potrivit articolului 6 combinat cu articolul 48 şi articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin raportare şi la articolul 5 paragraful 3 şi 4, articolul 6 paragraful 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale trebuie să îndeplinească condiţia necesităţii într-o societate democratică şi pe cea a proporţionalităţii acesteia cu scopul concret urmărit?

4. Dacă autoritatea judiciară desemnată din statul de executare a unui mandat european de arestare, poate respinge cererea de predare, fără a încălca obligaţiile stabilite de tratatele constitutive şi celelalte norme juridice comunitare, pe motivul neîndeplinirii cumulative a condiţiilor necesare potrivit articolului 5 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi articolul 6 combinat cu articolul 48 şi articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin raportare şi la articolul 5 paragraful 3 şi 4, articolul 6 paragraful 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale?

5. Dacă autoritatea judiciară desemnată din statul de executare a unui mandat european de arestare, poate respinge cererea de predare, fără a încălca obligaţiile stabilite de tratatele constitutive şi celelalte norme juridice comunitare, pe motivul netranspunerii, totale sau parţiale, sau a transpunerii defectuoase (în sensul neîndeplinirii condiţiei reciprocităţii) de către statul emitent al unui mandat european de arestare a Deciziei-cadru 2002/584/JAI1 a Consiliului Uniunii Europene?

6. Dacă normele juridice conţinute de articolul 5 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi articolul 6 combinat cu articolul 48 şi articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin raportare şi la articolul 5 paragraful 3 şi 4, articolul 6 paragraful 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la care se face trimitere în articolul 6 din TUE, intră în conflict cu dreptul intern al statului membru al Uniunii Europene - România, respectiv cu titlul III al Legii nr. 302/2004, precum şi dacă Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene este corect transpusă prin aceste norme?”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu