Fascinant, provocator, alambicat, frustrant, autoritar, diferit - numai câteva dintre adjectivele care se potrivesc sistemului de drept al Uniunii Europene. Din toate, primul care îmi vine în minte și ultimul care rămâne la sfârșitul unei zile de lucru este fascinant.

vineri, 30 noiembrie 2012

Nașterea EuRoQuod - Să fie într-un ceas bun!

Ceea ce este de știut în legătură cu România și UE - exprimat mult mai simplu în latină, EuRoQuod - este un proiect care a văzut lumina zilei la 20 septembrie 2012. Rețeaua reunește pe bază de voluntariat judecători de la toate gradele de jurisdicție, care manifestă un interes deosebit pentru aplicarea dreptului UE, sunt dornici să dobândească noi cunoștințe și sunt dispuși să transmită colegilor din experiența lor.
Situl ei dedicat a fost lansat 2 luni la târziu, la www.euroquod.ro.

Înființarea Reţelei naţionale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene (EuRoQuod) a fost aprobată prin hotărârea Plenului CSM nr. 520/14 iunie 2012.
Proiectul includea, într-o primă etapă, din motive logistice, numai câte un judecător de la fiecare Curte de Apel şi de la fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. La apelul INM au răspuns mai mulți judecători, de la toate nivelele de jurisdicție, ceea ce corespunde de altfel obiectivului final urmărit, și anume dezvoltarea unei reţele formate din câte un judecător-coordonator din fiecare instanţă din ţară, de la toate gradele de jurisdicţie, sau chiar din fiecare secţie, acolo unde necesităţile o impun.
În această fază de început, cei 46 de membri ai reţelei sunt judecători desemnaţi pe bază de voluntariat, care manifestă un interes particular pentru dreptul UE, care sunt dornici să dobândească noi cunoştinţe în domeniu şi să transmită colegilor din experienţa acumulată, fără a fi degrevaţi de o parte din celelalte atribuţii şi fără a beneficia de vreun avantaj salarial.

Atribuţiile judecătorilor - coordonatori vor fi, în principiu, următoarele:
  • de a oferi asistenţă colegilor din instanţă sau din raza teritorială a curţii de apel, la cerere, în scopul de a discerne cauzele în care este aplicabil dreptul UE de cele pur interne; 
  • de a asista colegii cu referinţe bibliografice pe probleme specifice de drept UE; 
  • de a îndruma colegii cu privire la regulile de redactare a unei cereri preliminare, care să conţină elementele indicate de către CJUE; 
  • de a menţine legătura cu judecătorii-coordonatori din reţeaua naţională dar şi din reţele similare ale altor state membre ale Uniunii Europene; 
  • de a menţine legătura cu coordonatorul central al Reţelei, formator cu normă întreagă în cadrul INM, specializat în dreptul Uniunii Europene, al cărui rol va fi acela de a asista judecătorii-coordonatori în toate aceste activităţi; 
  • de a se menţine la curent cu jurisprudenţa CJUE, literatura relevantă, de a participa la sesiuni de formare, conferinţe şi alte asemenea evenimente; 
  • de a evalua necesităţile concrete de formare ale colegilor şi a colabora cu INM în scopul alcătuirii unui plan de formare realist şi eficient în materiile relevante.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu